Bibliográfia

Herman Lipót írásainak bibliográfiája (Pereházy Károly nyomán – 1973)

1923.

 • Herman Lipót (Önéletrajz) Az Est Hármaskönyve 1923. 315–318. Herman Lipót arcképével.

1925.

 • Herman Lipót önmagáról Múlt és Jövő 1925. dec. 371–374. képekkel.

1927.

 • Emlékezés Lechner Ödönről. Pesti Napló 1927. máj. 22. 37.
 • Glatter Gyula Pesti Napló 1927. jún. 4. 6.
 • 25 éves a szolnoki művésztelep Pesti Napló 1927. szept. 20. 10.
 • A szolnoki művésztelep jubileuma Pólya Tiborból ünnepi szónokot és komoly embert csinált. Színházi Élet 1927. 39. sz. 47.
 • Vadász Miklósról Pesti Napló 1927. szept. 25. 63.
 • Képzőművészeti mintagyűjtemény. Indítvány a kultuszminiszter úr címére Pesti Napló 1927. okt. 8. 6.
 • Rippl-Rónai József pályafutásáról Pesti Napló 1927. okt. 9. 38.
 • Böcklin, a művészi divat és a kritika Pesti Napló 1927. nov. 6. 39.
 • Rippl-Rónai József (1861–1927) Képekkel, valamint Herman Lipót rajzolta portréval Pesti Napló 1927. nov. 26. 7.
 • Film és képzőművészet Pesti Napló 1927. nov. 27. 41.
 • Fényes Adolfról. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1927. dec. 11. 39.
 • Hogyan készül a kép? Herman Lipót képillusztrációival. Pesti Napló 1927. dec. 25. 87–88.

1928.

 • Portréművészet. Képpel Pesti Napló 1928. jan. 8. 39.
 • Csók István. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1928. jan. 22. 39.
 • Szinyei-Merse Pálról (1845–1920). Képpel. Pesti Napló 1928. febr. 5. 39.
 • Kernstok Károly Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1928. febr. 19. 39.
 • Művészpolitika. Pesti Napló 1928. márc. 4. 40.
 • Művészpolitika. Pesti Napló 1928. márc. 18. 41–42.
 • Iványi-Grünwald Béláról Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1928. ápr. 1. 41.
 • Változatok a ,,Tavasz”-ról. Stíluskritikai tanulmány. Herman Lipót képillusztrációival. Pesti Napló 1928. ápr. 8. 49–50.
 • Festők és modelljeik. Színházi Élet 1928. 15. sz. 42–45. Képekkel.
 • Rossz képek sorsa. Herman Lipót képillusztrációjával. Pesti Napló 1928. máj. 6. 41.
 • A remekmű természetrajzáról. Képpel. Pesti Napló 1928. máj. 20. 41.
 • A Magyar-Mannheimer Gusztáv. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1928. jún. 3. 42.
 • „Lechner Ödön Társaság” Képpel. Pesti Napló 1928. jún. 10. 37.
 • A „nemzeti művészet” kérdéséről. Képpel. Pesti Napló 1928. júl.1. 39.
 • Séta a Szépművészeti Múzeumban. Képpel. Pesti Napló 1928. júl. 15. 43.
 • Művészifjak. Pesti Napló 1928. aug. 19. 38.
 • Egy szerencsés gyűjtőről. Herman Lipót rajzolta Ernst Lajos portréval. Pesti Napló 1928. szept. 2. 38.
 • Stuck Ferencről, a művészi dicsőségről, a közönség kegyéről és a kritika ítéleteiről. Képpel Pesti Napló 1928. szept. 8. 42.
 • Lustaság és szorgalomtan. Színházi Élet 1928. 33. sz. 46–49.
 • Egy ismeretlen zseniről, a budapesti hamisítványkongresszusról és arról, hogy Rembrandt és Rubens haláluk után sok száz esztendővel még mindig szorgalmasan dolgoznak. Képpel. Pesti Napló 1928. szept. 23. 41.
 • Faragó Gézáról, a fejedelmi mulattatóról, a zseniális magyar Chaplinről és sok nagy-nagy nevetésről. Herman Lipót karikatúrájával illusztrálva. Pesti Napló 1928. szept. 30. 40.
 • Művészegyéniség és új művészet. Pesti Napló 1928. okt. 14. 46.
 • Paolo Veronese, (1528–1588) a derű, fény és szín zsenije. Pesti Napló 1928. okt. 21. 46.
 • Művészek tömegben. Pesti Napló 1928. nov. 4. 43.
 • Milyen kép kell a lakásban, hogyan és hová akasszuk a falra? Színházi Élet 1928. 46. sz. 98–99.
 • Petrovics Elekről. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1928. nov. 25. 42.
 • Az ima és a „jécer hore” Zsidó Évkönyv 1928. 182–184.
 • A művész, az üzlet, az érvényesülés. Pesti Napló 1928. dec. 8. 40.
 • A zseni mosolya. Rippl-Rónai József humora írásban és képben. Rippl-Rónai rajzaival. Pesti Napló 1928. dec. 25. 73.

1929.

 • Herman Lipót noteszéből Színházi Élet 1929. 1. sz. 71. Herman Lipót rajzolta önarcképpel.
 • Művész-e a hamisító? Pesti Napló 1929. jan. 13. 15.
 • Zichy Mihály. Képekkel. Pesti Napló 1929. jan. 20. 20–21.
 • Napos oldalon. Színházi Élet 1929. 3. sz. 82.
 • Paul Cézanne, a modern festőművészet atyja (1839–1906) Pesti Napló 1929. febr. 17. Képekkel. 12–14.
 • A fel nem ismert remekmű. Képekkel. Pesti Napló 1929. febr. 24. 13.
 • A zsidó művészet problémája Múlt és Jövő. 1929. 100–102.
 • Beszélgetés a művészet és természet kapcsolatáról. Pesti Napló 1929.márc. 5. 9.
 • Találmányaim. Napló (Arad). 1929. ápr. 23. 7.
 • Külföldi kiállítások. Pesti Napló 1929. máj. 12. 10.
 • Róna József. Egy magyar művész élete. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1929. jún. 15. 12.
 • Leibi Vilmos (1844–1900) Herman Lipót festmény után rajzolta portréval. Pesti Napló 1929. jún. 16. 6–7.
 • A boldog „dilettáns” Pesti Napló 1929. jún. 25. 2.
 • Apró jegyzetek és tanulságok Bécsről Pesti Napló 1929. júl. 21. 13–14.
 • Nemes Marcell. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1929. júl. 28. 12.
 • Művésztelep Szentendrén. Herman Lipót rajzával. Pesti Napló 1929. szept. 1. 6–7.
 • A „művészpálya” Pesti Napló 1929. szept. 13. 2.
 • Különvélemény a konzervatív-modern harchoz. Pesti Napló 1929. okt. 6. 3.
 • A hangos film és a génuai temető. Pesti Napló 1929. okt. 20. 11.
 • Futólagos elmélkedés a kritikáról. Pesti Napló 1929. dec. 24. 2.
 • Fejek 1929-ben. A portré a korszellem tükrében. Képekkel és Herman Lipót rajzaival. Pesti Napló 1929. dec. 29. 47.

1930.

 • Művészek válsága. Pesti Napló 1930. jan. 30. 2.
 • A Majális és a későbbi művek mestere (Szinyei halálának 10 éves évfordulóján febr. 2-án a M. Tud. Akadémiában tartott ünnepi gyűlés felolvasása) Pesti Napló 1930. febr. 4. 2–3.
 • U. a. Herman Lipót vázlatával: Szinyei a kávéházban. Pesti Napló 1930. febr. 5- 2–3.
 • A modell és művésze. Herman Lipót rajzaival. Pesti Napló 1930. ápr. 20. 72.
 • Beszámoló művészetelméleti tanulságokról Párizsban. Pesti Napló 1930. máj. 25. 38.
 • Pascin. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1930. jún. 7. 6.
 • Szinyei Majálisáról Magyar Művészet 1930. VI. évf. 2. sz. 61–67. Képekkel.
 • Útinapló Pesti Napló 1930. jún. 8. 38.
 • Útinapló Pesti Napló 1930. jún. 22. 42.
 • Útinapló Pesti Napló 1930. júl. 6. 42. Herman Lipót rajzával.
 • Útinapló Pesti Napló Tanulságok. 1930. júl. 27. 36.
 • Székely Bertalan vázlatairól Magyar Művészet 1930. VI. évf. 8. sz. 505–513. Képekkel.
 • Lechner Ödön zsenijének diadala. Képpel. Pesti Napló 1930. szept. 14. 38.
 • Kunst Stefan Zádor. Zur Temesvarer Ausstellung des Künstlers. Temesvarer Zeitung 28. Sept. 1930.
 • Csontváry, a különös festő. Herman Lipót karikatúrájával. Pesti Napló 1930. okt. 5. 41.
 • A Műcsarnok ügye. Hogyan lehet segíteni rajta? Pesti Napló 1930. okt. 19. 43.
 • Nemes Marcell. Pesti Napló 1930. okt. 29. 7.
 • Papírszeletek Pascintól és Pascinról. Pascin rajzaival. Pesti Napló 1930. nov. 1. 41.
 • Velence a festő szemével. Pesti Napló 1930. ápr. 17. 15.
 • A művész és a pénz. Pesti Napló 1930. nov. 27. 2.
 • Az akt. SZÉ. 1930. 52. sz. Herman Lipót rajzaival és képekkel 38–41.
 • Néhány óra a műteremben. Herman Lipót rajzaival. 1930. dec. 25. 68.
 • Horog, egy fiatalon elhunyt tehetségtelen rajzoló. Magyar Újságrajzolók Évkönyve 1930. 50–62.

1931

 • Bezárni a múzeumokat? Pesti Napló 1931. ápr. 18. 15.
 • A hírnév. Képpel. Pesti Napló 1931. máj. 3. 43.
 • Utasítás egy képkiállításhoz. Herman Lipót rajzolta önarcképpel. Kelet Népe. Cluj. 1931. máj. 20. 366–369.
 • Egy Magyar Képzőművészeti Akadémia terve. Békekísérlet a művészek és a Műcsarnok között. Pesti Napló 1931. jún. 23. 10.
 • Budapesti séták. A Vigadó tér mint budapesti Szent Márk tér (Népszerű tudományos és technikai napló) Pesti Napló 1931. júl. 1. 5.
 • Miért késik Budapest általános szabályozási tervének pályázati kiírása? (Népszerű tudományos és Technikai napló) Pesti Napló 1931. júl. 8. 6.
 • A művész a gazdasági válságban. Pesti Napló 1931. okt. 10. 2.
 • Pascin. Krix-krax. 1931. 1. sz. 8–10. Pascin rajzokkal.
 • A művészet is gazdasági faktor. Magyar Művészet Pesti Napló 1931. dec. 12. 7.
 • Néhány női festőművészről. Magyar Művészet 1931. VII. évf. 9–10. sz. 569–577. Képekkel.
 • Csók István műtermében. Herman Lipót rajzával. Pesti Napló 1931. dec. 26. 68.
 • Ceruza és lencse. Színházi Élet 1931. 51. sz. 77–80. Herman Lipót rajzaival és képekkel.

1932.

 • A százéves Manet és a ma. Pesti Napló 1932. jan. 23. 6.
 • Koszta József. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1932. febr. 21. 38.
 • Rudnay Gyula. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1932. márc. 13. 36.
 • Akik lemaradtak. Herman Lipót rajzával. Pesti Napló 1932. márc. 27. 52.
 • Wilhelm Busch. Pesti Napló 1932. máj. 22. 20.
 • Pólya Tiborról. Magyar Művészet 1932. VIII. évf. 5–6. sz. 133–143. Képekkel.
 • Réti István. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1932. jún. 19. 16.
 • Aktfotografálás divatja. Színházi Élet 1932. 24. sz.
 • Velencei tapasztalatok. Pesti Napló 1932. szept. 8. 10.

1933.

 • Boldog szegény Gulácsy Lajosról. Gulácsy Lajos önarcképével. Pesti Napló 1933. jan. 1. 15.
 • Művész vigasza. Pesti Napló 1933. febr. 17. 2. o.
 • „Művész, ki az elefántcsonttoronyból, mert csődbe jutsz!” Pesti Napló 1933. márc. 12. 37.
 • Politika és a művészek. Pesti Napló 1933. júl. 22. 6.
 • Falus Elek Magyar Művészet IX. évf. 8. sz. képekkel. 1933. 8. 225–239.
 • Miklós Andor Magyar Művészet 1933. IX. évf. 379.

1934.

 • A művészet és az új rend. Pesti Napló 1934. febr. 4. 36.
 • Tanulj meg rajzolni. Színházi Élet 1934. 26. sz. 88–90. Herman Lipót rajzaival
 • A művészet öncél! Pesti Napló 1934. szept. 20. 2.
 • Jegyzetek a képélvezés módjához I. (Van Dyck, Veermer) Magyar Művészet 1934. X. évf. 4. sz. 98–113. Képekkel.
 • Jegyzetek a képélvezés módjához II. (Ribera, Cuyp, Ruysdael) Magyar Művészet 1934. X. évf. 7. sz. 199–207. Képekkel.
 • Jegyzetek a képélvezés módjához III. (Coreggio, Rembrandt) Magyar Művészet 1934. X. évf. 8. sz. 225–234. Képekkel.
 • Dán művészek Pesten. Meister Jenő és Anton Hansen Herman Lipót rajzolta portréival. Pesti Napló 1934. okt. 28. 41.
 • Fölösleges-e a kép? Pesti Napló 1934. okt. 28. 41.
 • Egy szenvedélyes gyűjtő. Beczkói Biró Henrik. Herman Lipót rajzolta portréjával. Pesti Napló 1934. okt. 28. 41.
 • Milyenek a művészi szükségletei? Herman Lipót rajzaival. Pesti Napló 1934. nov. 11. 38.
 • A hírnév színváltozásai. Pesti Napló 1934. nov. 11. 38.
 • A művészasztalnál. Pesti Napló 1934. nov. 11. 38.
 • Tárlatvezetés. Zavaros riport. Herman Lipót rajzával. Pesti Napló 1934. dec. 9. 36.
 • Milyenek a művészi szükségletei? Herman Lipót rajzával. Pesti Napló 1934. dec. 9. 36.
 • Karácsonyi szórakozás: Átrendezzük Budapestet. Herman Lipót rajzaival. Pesti Napló dec. 1934. 25. 69.

1935.

 • Csók István 70-ik életéve küszöbén. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1935. jan. 6. 36.
 • A giccs. Képekkel. Pesti Napló 1935. jan. 20. 41.
 • A művészasztalnál. Pesti Napló 1935. jan. 20. 41. Herman Lipót rajzával.
 • Milyenek a művészi szükségletei? Pesti Napló 1935. jan. 20. 41.
 • Szinyei Merse Pálról. Halálának 15-ik évfordulóján. Pesti Napló 1935. febr. 5. 4.
 • Vaszary János. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1935. febr. 24. 35.
 • Sandri, az életművész. Pesti Napló 1935. ápr. 18. 9.
 • Művészeti irodalom. Pesti Napló 1935. jún. 23. 38.
 • Vadász Miklós Múzeum. Pesti Napló 1935. jún. 23. 38.
 • Egy haszontalan ember. Pesti Napló 1935. jún. 23. 38.
 • Remekművek vendégségben. Pesti Napló 1935. júl. 28. 39.
 • Egy különös gyűjtő. Pesti Napló 1935. júl. 28. 39.
 • Jó tanácsok egy jövendőbeli művésznek. Pesti Napló 1935. szept. 8. 36.
 • A napos oldalon. Pesti Napló 1935. szept. 8. 36.
 • Színpad és képzőművészet. Pesti Napló 1935. szept. 8. 36.
 • Egy festő panaszai 1935-ben. Pesti Napló 1935. szept. 28. 2.
 • Jegyzetek a képélvezés módjához IV. (Munkácsy: Éjjeli csavargók) MM. 1935. XI. évf. 9. sz. 267–273. Képekkel.
 • Egy tanulságos kiállításról. Pesti Napló 1935. okt. 9. 11–12.
 • Háború és művészet. Pesti Napló 1935. nov. 16. 8.
 • A kibicekről. Herman Lipót rajzaival. Pesti Napló 1935. dec. 25. 50.

1936.

 • Segíteni a művészeken. Pesti Napló 1936. jan. 15. 2.
 • Mattyasovszky-Zsolnay László. Pesti Napló 1936. márc. 31. 6.
 • Bäsch Andor művészete. Magyar Művészet 1936. XII. évf. 4. sz. 105–110. Képekkel.
 • Akik a levegőből éhiek. Herman Lipót rajzaival. Pesti Napló 1936. ápr. 12. 41.
 • Csontváry. Pesti Napló 1936. máj. 8. 12.
 • Nem esik messze az alma a fájától. Színházi Élet 1936. 21. sz. 36.
 • A „Tépéscsinálók” Pesti Napló 1936. jún. 26. 4–5.
 • Zsenisors. Pesti Napló 1936. júl. 15. 8.
 • Hogy’ festene Tizian, Rubens, Rembrandt, ha ma élne? Pesti Napló 1936. júl. 26. Herman Lipót rajzával. 40.
 • Aranykereszt. Indítvány a Népszövetséghez. Pesti Napló 1936. aug. 23. 21.
 • Iványi-Grünwald Béla. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1936. okt. 11. 30.
 • Jegyzetek a képélvezés módjához (Szinyei, Rippl-Rónai) Magyar Művészet 1936. XII. évf. 10, sz. 302–307. Képekkel.
 • Rippl-Rónai József arcképei. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1936. okt. 20. 6. Rajz. 13.
 • Balló Ede. Pesti Napló 1936. nov. 13. 13.
 • Kártyások. Herman Lipót rajzaival. Pesti Napló 1936. dec. 25. 64.
 • Iványi-Grünwald Béla újabb festményei Magyar Művészet 1936. XII. évf. 12. sz. Képekkel. 353–357.
 • Fényes Adolf romantikus képei. Művészet 1936. XII. évf. 12. sz. Képekkel. 358–362.

1937.

 • Koszta József. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1937. jan. 10. 36.
 • Magyar-Mannheimer Gusztáv (1859–1937). Pesti Napló 1937. jan. 19. 6.
 • In memóriám Magyar-Mannheimer Gusztáv (1859–1937) Magyar Művészet 1937. XIII. évf. 2. sz. 65–66.
 • Nincsen ennél egyéb gondod? Pesti Napló 1937. márc. 24. 10.
 • Szőnyi István. Herman Lipót rajzolta portréval. Pesti Napló 1937. máj. 9 36.
 • A nemzeti kiállítás Színházi Élet 1937. 19. sz. Képekkel 16–28.
 • Útinapló. Herman Lipót rajzaival. Pesti Napló 1937. júl. 25. 37–38.
 • Tintoretto 1937-ben. I. Képekkel. Pesti Napló 1937. aug. 15. 33.
 • Tintoretto 1937-ben. II. Képekkel. Pesti Napló 1937. aug. 22. 33.
 • Párizsi napok. Pesti Napló 1937. nov. 21. 32.
 • A Szinyei Merse Pál Társaság művésztagjainak hatodik kiállítása. Magyar Művészet 1937. XIII. évf. 11. sz. 349–359. Képekkel.
 • Rippl-Rónai József Pesti Napló 1937. nov. 26. 12.
 • Pólya Tibor. Pesti Napló 1937. dec. 1. 5.

1938.

 • In memóriám Pólya Tibor. Magyar Művészet 1938. XIV. évf. 1. sz. 30.
 • Pólya Tibor (1886–1937). Magyar Művészet XIV. évf. 1938 2. sz. 33–44. Képekkel.
 • Szmrecsányi Ödön szőnyegjei. Magyar Művészet 1938. XIV. évf. 3. sz. 81–84. Képekkel.
 • A hamisítvány Pesti Napló 1938. ápr. 24. 36.
 • Pólya Tibor. A Toll 1938. 96-98.
 • Szüle Péter újabb festményeiről. Magyar Művészet 1938. XIV. évf. 7–8. sz, képekkel. 193–200.
 • Csodagyerekekről. Pesti Napló 1938. dec. 8. 10.

1939.

 • Az öngyilkos éneke. Pesti Napló 1939. ápr. 16. 35.
 • Napos oldalon. Színházi Élet 1939. 36. sz. 84.
 • Szinyei anekdoták Magyar Művészet 1939. XV. évf. 6. sz. 162.
 • Gerő Ödönről. Magyar Zsidók Lapja 1939. nov. 16. 5.

1945.

 • Művészet és korszellem. Haladás 1945. dec. 29. 6. Herman Lipót rajzával.

I946.

 • Ezerből száz! Haladás 1946. aug. 15. 10. Herman Lipót rajzával.
 • Pasein Budapesten. Budapest 1946. II. évf. 266–268.

1947.

 • Mosolygó művészet (név nélkül) Herman Lipót rajzaival Budapest III. évf. 10. sz. 1947. okt. 385.

1954.

 • A szovjet és forradalom előtti orosz képzőművészet kiállításán. Szovj. Kult. VI. — 1954. 1. sz. 40–43.

1958.

 • A művészasztal. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Budapest, 1958.

1964

 • Tóbiás Áron. Krúdy világa. Föv. Szabó Ervin Könyvtár 1964. Herman Lipót vallomása Krúdy Gyuláról. 625–627.

1965

 • A New York régi művészvendégei. Konrádyné Gálos Magda: New Yorktól a Hungáriáig. Minerva Budapest, 1965. 126–129. Képekkel
 • Későbbi pesti mozaikok. Konrádyné Gálos Magda: New Yorktól a Hungáriáig. Minerva Budapest, 1965. 130–131. Képekkel 1969.
 • Emlékezés régi mesterekre. Budapest VII. évf. 1. sz. 1969. jan. 36–37. Képekkel.

IRODALOMJEGYZÉK

Francia impresszionisták (Manet) és Herman Lipót gyűjteményes kiállítása. Bev. Lázár Béla. Budapest, Ernst Múzeum, 1913. (Az Ernst Múzeum kiállításai, 6.)

Bálint Aladár: Herman Lipót. Nyugat, 6. 1913. (2. sz.) 141–143.

Bálint Aladár: Herman Lipót rajzai. Nyugat, 14. 1921. (23. sz.) II.: 1766–1767.

Bálint Rezső: Hermann Lipót, a KÉVE Könyve, Bp., 1913.

Lengyel Géza: Herman Lipót képei – Az Ernst múzeum kiállítása. Pesti Napló, 1913. jan. 5. 18.

Herman Lipót rajzai. Bevezetéssel ellátta Lehel Ferenc. Budapest, 1921.

Kárpáti Aurél: Látogatás Hermán Lipót műtermében. Pesti Napló 1924. június 22.

Herman Lipót gyűjteményes kiállítása. Rendezték: Ernst Lajos, Lázár Béla. Bev. Lázár Béla. Budapest, Ernst Múzeum, 1924. (Az Ernst Múzeum kiállításai, 72.)

k.s. Herman Lipót kiállítása. AzEst 1924. december 14. 7.

Lyka Károly: HermAn Lipót kiállítása. Esti Kurír 1924. december 16.

Eisler Mihály József: Hermann Lipót művészete, Magyar Művészet, 1929/4. 585-591.

n.n. Beszélgetés Herman Lipóttal. A festő vallomása képeiről. Pesti Napló 1929. november 9. 8.

ks: Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. Gárdos Aladár, Herman Lipót, francia grafika. AzEst 1929. november 10. vasárnap

KézdL: Magyarok és franciák az Ernst-Múzeumban. Pesti Hírlap, 1929. november 10.

Farkas Z.: Hermann Lipót kiállítása az Ernst Múzeumban, Nyugat, 1929. dec. 1.

Pérely I.: Magyar Újságrajzoló Művészek Könyve, Bidapest, 1930.

D. Fehér Zsuzsa.: Hermann Lipót művészete (kat. bev. tan., Ernst. M., 1954)

Sebestyén György: Herman Lipót kiállításáról. Szabad Művészet 1954. 423-425.

Lengyel Géza.: Hermann Lipótról (kat. bev. tan., Csók G., 1959);

Lengyel Géza: A nyolcvanéves Hermann Lipótnál, Művészet,, 1964/6.; 21-22.

Pogány Ö. Gábor: Hermann Lipót emlékkiállítása a Szolnoki Galériában, Jászkunság, 1974/10.;

Zsadányi Oszkár: Az életöröm és a szépség festője. Herman Lipót emlékkiállítás. Új Élet 1974. 12. 15.

Gál György Sándor: Herman Lipót emlékszoba. – Film Színház Muzsika 1975. 11. 21

Végvari Lajos: Herman Lipótról. Borsodi Szemle 1975. 270-272.

Zsadányi Oszkár: Az „élő” Herman Lipót. Új Élet 1976. 08.16.

Zsadányi Oszkár: A halotti ruhának nincsen zsebe. Öt éve halt meg Herman Lipót festőművész. Új Élet 1977. 07. 01.

Gyurkovics Tibor: Özvegynek lenni tudni kell. Film Színház Muzsika, 1981. 2. 635.

Demény J.: Bartók “piktor” földije: Hermann Lipót, Dunatáj, 1984/1.

Ember Mária: Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom. Budapest, 1988.

Mravik L.ászló: Pascin Magyarországon, Művészettörténeti Értesítő 1991/1-2. (L.J.)

Szücs György: A század tanúja: Herman Lipót. Mátrai tanulmányok, 1997. 320.

Szücs György: Kávéház, műterem, lövészárok, avagy Herman zászlós kalandjai a világháborúban. Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Szerk. Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó. Budapest, 2016. 427–443.

error: